> Sprawozdania finansowe zbiorcze 2019 r.

Sprawozdania finansowe zbiorcze 2019 r.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Andrzejewo
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-05-22 13:44:15 | Data modyfikacji: 2020-06-02 13:17:51.
Informacja dodatkowa
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:19:36 | Data modyfikacji: 2020-06-02 13:17:51.
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31
grudnia 2019 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:21:42 | Data modyfikacji: 2020-06-02 13:17:51.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:27:34 | Data modyfikacji: 2020-06-02 13:17:51.
Bilans z wykonania budżetu Gminy Andrzejewo
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:31:51 | Data modyfikacji: 2020-06-02 13:17:51.
Wyciąg z danych
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:51:12 | Data modyfikacji: 2020-06-02 13:17:51.
Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:51:12
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl