> 2021 r.

2021 r.

Zarządzenie Nr 192/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Andrzejewie na 2021 rok

więcej

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 14:17:26.

Zarządzenie Nr 193/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-10 09:00:51.

Zarządzenie Nr 194/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-10 09:02:16.

Zarządzenie Nr 195/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:30:51.

Zarządzenie Nr 196/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:40:14.

Zarządzenie Nr 197/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-08 13:26:32.

Zarządzenie Nr 198/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-08 13:28:09 | Data modyfikacji: 2021-04-08 13:31:45.

Zarządzenie Nr 199/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz  informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-08 13:30:09 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:05:58.

Zarządzenie Nr 200/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-08 13:31:24 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:05:58.

Zarządzenie Nr 201/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-28 11:53:21 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:05:58.

Zarządzenie Nr 202/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-28 11:54:45 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:05:58.

Zarządzenie Nr 203/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie za dzień 1 maja 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-28 11:56:59 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:05:58.

Zarządzenie Nr 204/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie za dzień 1 maja 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-28 11:59:36 | Data modyfikacji: 2021-05-27 12:51:48.

Zarządzenie Nr 205/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-13 10:54:56 | Data modyfikacji: 2021-05-27 12:45:26.

Zarządzenie Nr 206/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-13 10:59:22 | Data modyfikacji: 2021-05-27 12:45:26.

Zarządzenie Nr 207/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-13 11:12:45 | Data modyfikacji: 2021-05-27 12:47:44.

Zarządzenie Nr 208/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-13 11:13:34 | Data modyfikacji: 2021-05-27 12:51:14.

Zarządzenie Nr 209/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 maja w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Ołdaki-Polonia

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-13 11:15:40 | Data modyfikacji: 2021-05-13 11:16:16.

Zarządzenie Nr 210/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 maja w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 12:39:41 | Data modyfikacji: 2021-05-27 12:42:15.

Zarządzenie Nr 211/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 maja w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 12:41:43 | Data modyfikacji: 2021-05-27 12:42:15.

Zarządzenie Nr 212/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 maja w sprawie przyjęcia i przedstawienia raportu o Stanie Gminy Andrzejewo  za rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-06-10 07:54:00 | Data modyfikacji: 2021-06-10 08:30:42.

Zarządzenie Nr 213/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 maja w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-06-30 13:10:30 | Data modyfikacji: 2021-06-10 08:30:42.

Zarządzenie Nr 214/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-06-30 13:12:08 | Data modyfikacji: 2021-06-10 08:30:42.

Zarządzenie Nr 215/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Andrzejewo do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-06-30 13:40:55 | Data modyfikacji: 2021-06-10 08:30:42.

Zarządzenie Nr 216/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-06-30 13:41:29 | Data modyfikacji: 2021-06-10 08:30:42.

Zarządzenie Nr 217/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 czerwca w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-06-30 13:43:21 | Data modyfikacji: 2021-06-10 08:30:42.

Zarządzenie Nr 218/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 czerwca w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Króle Duże

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-06-30 13:44:42 | Data modyfikacji: 2021-06-10 08:30:42.

Zarządzenie Nr 219/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 czerwca w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów za wybitne osiągniecia w nauce, artystyczne i sportowe

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-06-30 13:46:53 | Data modyfikacji: 2021-06-10 08:30:42.

Zarządzenie Nr 220/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-22 14:10:37 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:11:17.

Zarządzenie Nr 221/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-22 14:12:57 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:11:17.

Zarządzenie Nr 222/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-22 14:16:35 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:11:17.

Zarządzenie Nr 223/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-22 14:20:04 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:11:17.

Zarządzenie Nr 224/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia cześci nieruchomosci stanowiącej własnośc Gminy Andrzejewo do oddania w dzierżawę  na czas oznaczony do 3 lat

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-22 14:20:26 | Data modyfikacji: 2021-08-17 13:10:07.

Zarządzenie Nr 225/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 lipca w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwach Ołdaki-Polonia i Grodzick_Ołdaki

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-22 14:22:09 | Data modyfikacji: 2021-08-17 13:10:07.

Zarządzenie Nr 226/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 lipca w sprawie zmiany planów finansowych dla  jednostek organizacyjnych gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-08-16 12:07:11 | Data modyfikacji: 2021-10-01 13:50:42.

Zarządzenie Nr 227/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-08-16 12:09:09 | Data modyfikacji: 2021-10-01 13:50:42.

Zarządzenie Nr 228/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zarządzania Szkołą Podstawową w Starej Ruskołęce

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-08-16 12:10:55 | Data modyfikacji: 2021-10-01 13:50:42.

Zarządzenie Nr 229/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-08-16 12:14:30 | Data modyfikacji: 2021-10-01 13:50:42.

Zarządzenie Nr 230/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia  dla ekspertów za prace w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy  na stopień nauczyciela mianowanego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-08-17 13:13:11 | Data modyfikacji: 2021-10-01 13:50:42.

Zarządzenie Nr 231/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  i planu finansowego gminnej instytucji kuktury za I półrocze 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-08-24 15:16:15 | Data modyfikacji: 2021-09-06 12:01:17.

Zarządzenie Nr 232/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Andrzejewo na lata 2021-2034 za I półrocze 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-08-24 15:19:00 | Data modyfikacji: 2021-09-06 12:01:17.

Zarządzenie Nr 233/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu  na stopień nauczyciela mianowanego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-08-24 15:22:01 | Data modyfikacji: 2021-09-06 12:01:17.

Zarządzenie Nr 234/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-01 13:47:04 | Data modyfikacji: 2021-09-06 12:01:17.

Zarządzenie Nr 235/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-01 13:49:17 | Data modyfikacji: 2021-09-06 12:01:17.

Zarządzenie Nr 236/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-13 15:05:18 | Data modyfikacji: 2021-09-06 12:01:17.

Zarządzenie Nr 237/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych  gminy na 2021 r.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-21 09:43:15 | Data modyfikacji: 2021-09-06 12:01:17.

Zarządzenie Nr 238/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy andrzejewo do oddania w najem na czas oznaczony  do 3 lat

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-11-04 13:21:16 | Data modyfikacji: 2021-12-02 15:21:58.

Zarządzenie Nr 239/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2021 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Andrzejewie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-11-04 13:23:26 | Data modyfikacji: 2021-12-02 15:21:58.

Zarządzenie Nr 240/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji droga spisu z natury składników majątkowych przekazanych w ramach  projektu "pl.ID-Polska ID karta"

 
240.2021.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-11-23 08:14:12 | Data modyfikacji: 2021-12-02 15:21:58.

Zarządzenie Nr 241/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 
241.2021.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-11-23 08:15:28 | Data modyfikacji: 2021-12-02 15:21:58.

Zarządzenie Nr 242/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych  dla jednostek organizacyjnych gminy  na 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-11-23 08:16:13 | Data modyfikacji: 2021-12-02 15:23:42.

Zarządzenie Nr 243/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia ieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-11-23 08:17:58 | Data modyfikacji: 2021-12-02 15:23:42.

Zarządzenie Nr 244/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2022

 
244.2021.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-11-23 08:19:58 | Data modyfikacji: 2021-11-23 08:20:52.

Zarządzenie Nr 245/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy na rok 2021

 
245.2021.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-11-23 08:22:12 | Data modyfikacji: 2021-11-23 08:23:01.

Zarządzenie Nr 246/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-12-02 15:25:42 | Data modyfikacji: 2021-11-23 08:23:01.

Zarządzenie Nr 247/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własnosc Gminy Andrzejewo do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-12-02 15:27:26 | Data modyfikacji: 2021-11-23 08:23:01.
Data wprowadzenia: 2021-12-02 15:27:26
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl