> 2021 r.

2021 r.

Zarządzenie Nr 192/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Andrzejewie na 2021 rok

więcej

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 14:17:26.

Zarządzenie Nr 193/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-10 09:00:51.

Zarządzenie Nr 194/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-10 09:02:16.

Zarządzenie Nr 195/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:30:51.

Zarządzenie Nr 196/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:40:14.

Zarządzenie Nr 197/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-08 13:26:32.

Zarządzenie Nr 198/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-08 13:28:09 | Data modyfikacji: 2021-04-08 13:31:45.

Zarządzenie Nr 199/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz  informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-08 13:30:09 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:05:58.

Zarządzenie Nr 200/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-08 13:31:24 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:05:58.

Zarządzenie Nr 201/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-28 11:53:21 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:05:58.

Zarządzenie Nr 202/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-28 11:54:45 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:05:58.

Zarządzenie Nr 203/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie za dzień 1 maja 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-28 11:56:59 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:05:58.

Zarządzenie Nr 204/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie za dzień 1 maja 2021 r.

 
204..pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-28 11:59:36 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:05:58.

Zarządzenie Nr 205/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-13 10:54:56 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:05:58.

Zarządzenie Nr 206/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-13 10:59:22 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:05:58.

Zarządzenie Nr 207/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-13 11:12:45 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:05:58.

Zarządzenie Nr 208/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-13 11:13:34 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:05:58.

Zarządzenie Nr 209/2021 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 maja w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Ołdaki-Polonia

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-13 11:15:40 | Data modyfikacji: 2021-05-13 11:16:16.
Data wprowadzenia: 2021-05-13 11:15:40
Data modyfikacji: 2021-05-13 11:16:16
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl