> zaproszenie do składania ofert
Zapytanie ofertowe "Montaż iluminacji świątecznych w ilości 40 sztuk, posiadających uchwyty mocujące na słupie i wyprowadzenie zasilania zakończone gniazdem, na terenie miejscowości Andrzejewo w miejscach wskazanych przez Zamawiającego".
2021-11-08 13:37:07
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień których wartość jest mniejsza niż 130000 złotych (informacja o zamiarze udzielenia zamówienia) Niniejsza procedura prowadzona jest w oparciu o: przepisy art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11  ...więcej

Zapytanie ofertowe „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Andrzejewo”.
2021-10-25 09:18:15
Andrzejewo, dnia 21.10.2021 r.ZPO.271.01.12.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Andrzejewo na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) i Zarządzenia  ...więcej

Sporządzenie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Andrzejewo
2021-10-07 09:26:55
Andrzejewo 07.10.2021 r. ZPO.271.01.11.2021 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTdla zamówień których wartość jest mniejsza niż 130000 złotych (informacja o zamiarze udzielenia zamówienia) Niniejsza procedura prowadzona jest w   ...więcej

„Sporządzenie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Andrzejewo
2021-08-31 09:45:25
  ...więcej

Sporządzenie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Andrzejewo
2021-08-05 14:17:53
Andrzejewo 05.08.2021 r. ZPO.271.01.8.2021 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTdla zamówień których wartość jest mniejsza niż 130000 złotych (informacja o zamiarze udzielenia zamówienia) Niniejsza procedura prowadzona jest w o  ...więcej

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Andrzejewo do Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego w Długoborzu
2021-08-03 14:45:16
Andrzejewo 03.08.2021 r. ZPO.271.01.7.2021 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTdla zamówień których wartość jest mniejsza niż 130000 złotych (informacja o zamiarze udzielenia zamówienia) Niniejsza procedura prowadzona jest w o  ...więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień których wartość jest mniejsza niż 130000 złotych (informacja o zamiarze udzielenia zamówienia)
2021-05-31 14:56:39
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień których wartość jest mniejsza niż 130000 złotych (informacja o zamiarze udzielenia zamówienia)
2021-04-26 14:09:53
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Usuniecie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2021 r.”.
2021-03-11 10:47:14
  ...więcej

Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Warszawskiej w Andrzejewie
2021-02-18 14:00:29
Zaprojektowanie i budowa napowietrznej linii nn oświetlenia ulicznego, w ciągu pasa drogowego drogi powiatowej o nr 2655W (ul. Warszawska w Andrzejewie), na odcinku około 500 m. Linia będzie składać się z dwóch odcinków, zasilany  ...więcej

Dostawa elementów latarniowych oświetlenia świątecznego
2021-01-26 11:49:07
Andrzejewo 26.01.2021 r. ZPO.271.01.1.2021 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTdla zamówień których wartość jest mniejsza niż 130000 złotych (informacja o zamiarze udzielenia zamówienia) Niniejsza procedura prowadzona jest w o  ...więcej

Pokazano 1 - 11 z 11

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl