> wybór/unieważnienie

wybór/unieważnienie

Dostawa elementów latarniowych oświetlenia
świątecznego

Andrzejewo 09.02.2021 r.


ZPO.271.01.1.2021


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert: Dostawa elementów latarniowych oświetlenia świątecznego.
Gmina Andrzejewo, działając zgodnie z komunikatem Wyjaśniającym Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) i Wyroku Sądu z dnia 20 maja 2010 roku (Sprawa T-258/06)(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 179/32 PL 3.7.2010), informuje, ze ww. postepowaniu została wybrana oferta firmy - MMULTI – LIGHT ILUMINATION Mariusz Frątczak ul. Liściasta 13, 95-050 Konstantów Frątczak cena brutto 18 154,80 zł.

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2021-02-09 12:59:31.
Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w
2021 r.

Andrzejewo, 19.03.2021 r.


ZPO.271.01.03.2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na zadanie p.n.: Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2021 r.


Gmina Andrzejewo, działając zgodnie z komunikatem Wyjaśniającym Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) i Wyroku Sądu z dnia 20 maja 2010 roku (Sprawa T-258/06)(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 179/32 PL 3.7.2010), informuje, ze ww. postępowaniu została wybrana oferta firmy – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów z ceną za 1 Mg ustylizowanych odpadów azbestowych: 371,52 zł (brutto).

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2021-03-19 15:18:15.
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-07 09:32:29.
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy
Andrzejewo do Specjalnego Ośrodka Szklono
Wychowawczego w Długoborzu

Działając na podstawie zapisów pkt. 10 treści zaproszenia do składania ofert na : „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Andrzejewo do Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego w Długoborzu”, Wójt Gminy Andrzejewo informuje o unieważnieniu prowadzonego postępowania

informacja

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2021-08-24 13:20:36 | Data modyfikacji: 2021-08-24 13:21:29.
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR
ZPO.271.01.8.2021
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-08-31 09:00:58 | Data modyfikacji: 2021-08-24 13:21:29.
Sporządzenie i dowóz posiłków
dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy
Andrzejewo

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZPO.271.01.9.2021

 

Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego na „Sporządzenie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Andrzejewo” nie wyłoniono wykonawcy usługi, gdyż do czasu zakończenia procedury nie wpłynęła żadna oferta.

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2021-09-16 10:03:23 | Data modyfikacji: 2021-08-24 13:21:29.
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr
ZPO.271.01.11.2021

Andrzejewo, 18 października 2021roku

 


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr ZPO.271.01.11.2021


Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego na „Sporządzanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Andrzejewo”, za najkorzystniejszą została uznana oferta – Restauracja „u Kucharza” Marcin Kamiński, ul. Leśna 16a, 07 – 320 Małkinia Górna.
Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę i spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego.

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2021-10-18 14:06:05 | Data modyfikacji: 2021-10-18 14:06:38.

Zobacz:
 zaproszenie do składania ofert .  Informacja z otwarcia ofert .  wybór/unieważnienie . 
Data wprowadzenia: 2021-10-18 14:06:05
Data modyfikacji: 2021-10-18 14:06:38
Opublikowane przez: Aneta Majewska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl