> 2021

2021

Uchwała nr 3.I./256/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 stycznia 2021 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-03 14:03:48.
Uchwała nr 3.j./267/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 stycznia 2021 r.
 
doc01406620210203083722.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-03 14:06:52.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 31 marca 2021 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-29 14:21:35.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec I kw. 2021
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-29 14:25:25.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 marca roku
2021.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-29 14:37:42.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego od początku
roku do dnia 31 marca 2021 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-29 14:38:48.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec I kw. 2021
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-29 14:39:41.
Uchwała nr 3.e./283/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
27 kwietnia 2021 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-10 10:43:53.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-08-09 07:43:08.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2021.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-08-09 07:44:25.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec II kw. 2021
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-08-09 07:45:44.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego od początku
roku do dnia 30 czerwca 2021 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-08-09 07:47:04.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec II kw. 2021
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-08-09 07:48:01.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec III kw. 2021
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-28 08:51:21.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 30 września 2021 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-28 08:52:57.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 września roku
2021.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-28 08:55:18.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec III kw. 2021
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-28 08:57:12.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego od początku
roku do dnia 30 września 2021 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-28 08:58:44 | Data modyfikacji: 2022-03-09 14:39:04.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec IV kw. 2021
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:45:13 | Data modyfikacji: 2022-03-09 14:39:04.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:47:03 | Data modyfikacji: 2022-03-09 14:39:04.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku
2021.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:48:07 | Data modyfikacji: 2022-03-09 14:39:04.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec IV kw. 2021
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:49:09 | Data modyfikacji: 2022-03-09 14:39:04.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego od początku
roku do dnia 31 grudnia 2021 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:50:14 | Data modyfikacji: 2022-03-09 14:39:04.
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów
podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:51:40 | Data modyfikacji: 2022-03-09 14:39:04.
RB-ST sprawozdanie o stanie środków na
rachunkach bankowych jednostki samorządu
terytorialnego na koniec 2021r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:52:54 | Data modyfikacji: 2022-03-09 14:39:04.
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE
ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na
koniec 2021 roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:55:02 | Data modyfikacji: 2022-03-09 14:39:04.
Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:55:02
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl