> 2022 r.

2022 r.

Zarządzenie Nr 261/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-02-17 08:44:33 | Data modyfikacji: 2022-04-12 11:19:03.

Zarządzenie Nr 262/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego  Urzędu Gminy w Andrzejewie na 2022 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-02-17 08:49:15 | Data modyfikacji: 2022-04-12 11:19:23.

Zarządzenie Nr 263/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia nazwy miejscowości Andrzejewo-Kolonie i Andrzejewo-Zarzecze

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-02-17 08:53:02 | Data modyfikacji: 2022-04-12 11:18:38.

Zarządzenie Nr 264/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

 
264.2022.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-04-12 11:21:46 | Data modyfikacji: 2022-04-12 11:18:38.

Zarządzenie Nr 265/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-04-12 11:36:46 | Data modyfikacji: 2022-04-12 11:18:38.

Zarządzenie Nr 266/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-04-12 11:37:11 | Data modyfikacji: 2022-05-12 13:45:18.

Zarządzenie Nr 267/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-04-12 11:39:03 | Data modyfikacji: 2022-05-12 13:45:18.

Zarządzenie Nr 268/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-04-26 08:15:37 | Data modyfikacji: 2022-05-12 13:45:18.

Zarządzenie Nr 268A/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-04-26 08:17:59 | Data modyfikacji: 2022-05-12 13:45:18.

Zarządzenie Nr 269/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-04-26 08:23:00 | Data modyfikacji: 2022-05-12 13:45:18.

Zarządzenie Nr 270/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-18 10:53:30 | Data modyfikacji: 2022-07-11 14:10:03.

Zarządzenie Nr 271/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-18 10:54:26 | Data modyfikacji: 2022-07-11 14:10:38.

Zarządzenie Nr 272/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-18 10:58:56 | Data modyfikacji: 2022-07-11 14:13:39.

Zarządzenie Nr 273/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzianej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-07-11 14:15:23 | Data modyfikacji: 2022-07-11 14:13:39.

Zarządzenie Nr 274/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-07-11 14:16:03 | Data modyfikacji: 2022-07-11 14:13:39.

Zarządzenie Nr 275/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Andrzejewo"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-07-11 14:17:49 | Data modyfikacji: 2022-07-11 14:13:39.

Zarządzenie Nr 276/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-07-11 14:20:02 | Data modyfikacji: 2022-07-11 14:13:39.

Zarządzenie Nr 277/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zarządzania Szkołą Podstawową im. 18 Dywizji Piechoty Ziemii Łomżyńskiej w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-07-11 14:22:45 | Data modyfikacji: 2022-07-11 14:13:39.

Zarządzenie Nr 278/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia raportu o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-07-11 14:28:39 | Data modyfikacji: 2022-07-11 14:29:11.

Zarządzenie Nr 279/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-07-11 14:29:47 | Data modyfikacji: 2022-07-11 14:29:11.

Zarządzenie Nr 280/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, artystyczne i sportowe

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-07-11 14:30:30 | Data modyfikacji: 2022-07-11 14:38:20.

Zarządzenie Nr 281/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-07-11 14:40:48 | Data modyfikacji: 2022-07-11 14:38:20.

Zarządzenie Nr 282/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-07-11 14:42:23 | Data modyfikacji: 2022-07-11 14:38:20.

Zarządzenie Nr 283/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-07-11 14:44:07 | Data modyfikacji: 2022-07-11 14:38:20.
Data wprowadzenia: 2022-07-11 14:44:07
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl