> 2022 r.

2022 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia p.n. : „Usuniecie azbestu
z terenu gminy Andrzejewo w 2022 r.”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-02-15 13:53:56.
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia p.n. : „Profilowanie
dróg gruntowych w Gminie Andrzejewo ”.

formularz ofertowy

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-02-24 14:47:38.
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia p.n. : „Dostawa mieszanki
drogowej ”.

Oferta mieszanka drogowa

informacja z otwarcia ofert

 
więcej

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2022-03-01 12:51:13 | Data modyfikacji: 2022-03-15 13:36:13.
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia p.n. : „Dostawa gruzu
budowlanego rozdrobnionego ”.

Oferta gruz

informacja z otwarcia ofert

 
więcej

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2022-03-01 12:58:37 | Data modyfikacji: 2022-03-15 08:54:01.
Dostawa i montaż placu zabaw na terenie gminy
Andrzejewo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Kowalówka, Grodzick Ołdaki, Godlewo Gorzejewo

zaproszenie do składania ofert

wzór oferty

informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2022-03-31 10:50:35 | Data modyfikacji: 2022-04-26 11:44:10.
Zaproszenie do skłądania ofert nr
ZPO.271.01.06.2022

Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Andrzejewi w roku szkolnym 2022/2023

Zaproszenie do składania ofert

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2022-07-11 12:40:08 | Data modyfikacji: 2022-07-13 08:48:05.
Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr
ZPO.271.01.06.2022

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr ZPO.271.01.06.2022

Roztrzygnięcie

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2022-08-02 08:19:06 | Data modyfikacji: 2022-08-02 08:20:43.
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego p. n.:
Opracowanie dokumentacji geodezyjno- prawnej do
regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych
pod drogę gminną nr 260114W relacji Pieńki-
Żaki – Pieńki Wielkie

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-08-29 09:44:11 | Data modyfikacji: 2022-08-29 09:51:08.
Informacja z otwarcia ofert na Opracowanie
dokumentacji geodezyjno- prawnej do regulacji
stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę
gminną nr 260114W relacji Pieńki- Żaki –
Pieńki Wielkie

ZPO.271.01.8.2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy postępowania pn.:
„Opracowanie dokumentacji geodezyjno- prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 260114W relacji Pieńki- Żaki – Pieńki Wielkie”.


Gmina Andrzejewo, działając zgodnie z komunikatem Wyjaśniającym Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) i Wyroku Sądu z dnia 20 maja 2010 roku (Sprawa T-258/06)(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 179/32 PL 3.7.2010), informuje, ze w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

1. Przedsiebiorstwo Usług Geodezyjnych "GEOMAX", ul. Lubiejewska 1a, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

2. PH GEO Paweł Hardejewicz, ul. Wolności 42a/10, 08-300 Sokołów Podlaski.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-09-07 14:52:21 | Data modyfikacji: 2022-09-07 14:54:04.
Dostawa 12 szt. komputerów stacjonarnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 szt. Komputerów stacjonarnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i spełnić wymogi norm określonych prawem oraz posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych urządzeń w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.
Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi, sterowniki na nośniku zewnętrznym oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich
prawidłowego użytkowania.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętu, spełniające wymagania zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym

Zaproszenie do składania ofert

oferta

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

wzór umowy

oświadczenie wykonawcy

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2022-09-16 10:35:35 | Data modyfikacji: 2022-09-16 10:39:41.
Zakup zapory Firewall UTM

Przedmiotem zamówienia zakup zapory Firewall UTM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2.

Zaproszenie do składania ofert

oferta

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

wzór umowy

oświadczenie wykonawcy

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2022-09-16 11:06:25 | Data modyfikacji: 2022-10-13 12:22:01.
Zakup serwera

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera zgodnie z szczegółowym opisie zawartym w zaproszeniu do składania ofert.

Zaproszenie do skłdania ofert

oferta

oświadczenie wykonawcy

wzór umowy

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2022-10-26 13:40:15 | Data modyfikacji: 2022-10-13 12:22:01.
Zapytanie ofertowe „Zimowe utrzymanie dróg i
ulic na terenie gminy Andrzejewo”.

Zapytanie ofertowe2022

oferta

umowa

wykaz dróg

wykaz sprzetu

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-11-14 08:51:50 | Data modyfikacji: 2022-11-14 09:02:00.
Zakup oprogramowania

Gmina Andrzejewo zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Zakup oprogramowania do wykonywania archiwizacji danych wraz z macierzą dyskową”. 

zaproszenie

oferta

oswiadczenie

umowa

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2022-11-17 15:10:17 | Data modyfikacji: 2022-11-17 15:12:19.
Data wprowadzenia: 2022-11-17 15:10:17
Data modyfikacji: 2022-11-17 15:12:19
Opublikowane przez: Aneta Majewska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl