> 2022

2022

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 31 marca 2022 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:22:57.
RB-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
jednostki samorządu terytorialnego które nie
wygasły z upływem roku budżetowego 2021
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:26:51.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 marca roku
2022.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:27:37.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec I kw. 2022
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:28:27.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego od początku
roku do dnia 31 marca 2022 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:29:23.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec I kw. 2022
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:30:12.

Zobacz:
 Sprawozdania RB i opinie RIO . 
Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:30:12
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl