> 2022

2022

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 31 marca 2022 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:22:57.
RB-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
jednostki samorządu terytorialnego które nie
wygasły z upływem roku budżetowego 2021
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:26:51.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 marca roku
2022.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:27:37.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec I kw. 2022
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:28:27.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego od początku
roku do dnia 31 marca 2022 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:29:23.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec I kw. 2022
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:30:12.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-08-17 10:10:21.
RB-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
jednostki samorządu terytorialnego które nie
wygasły z upływem roku budżetowego 2021 za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-08-17 10:13:00.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2022.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-08-17 10:13:59.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec II kw. 2022
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-08-17 10:15:41.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego od początku
roku do dnia 3 czerwca 2022 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-08-17 10:16:45.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec II kw. 2022
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-08-17 10:17:29.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 30 września 2022 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-12-01 12:32:16.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 września roku
2022.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-12-01 12:33:30.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec III kw. 2022
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-12-01 12:34:43.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego od początku
roku do dnia 30 września 2022 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-12-01 12:36:19.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec III kw. 2022
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-12-01 12:37:06.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-03-08 12:30:08.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku
2022.
 
Rb-28S-IV.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-03-08 12:31:16.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego od początku
roku do dnia 31 grudnia 2022 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-03-08 12:32:35.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec IV kw. 2022
 
Rb-N-IV.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-03-08 12:33:16.
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów
podatkowych gminy okres sprawozdawczy od
początku roku do dnia 31 grudnia roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-03-08 12:38:27.
RB-ST sprawozdanie o stanie środków na
rachunkach bankowych jednostki samorządu
terytorialnego na koniec 2022r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-03-08 12:43:42.
RB-UZ Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O
STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na
koniec 2022 roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-03-08 12:45:41.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec IV kw. 2022
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-03-08 12:46:58.

Zobacz:
 Sprawozdania RB i opinie RIO . 
Data wprowadzenia: 2023-03-08 12:46:58
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl