>  2023 r.

2023 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Dostawa mieszanki drogowej ”.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-01-04 10:24:43.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Dostawa gruzu budowlanego rozdrobnionego ”.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-01-04 10:27:18.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Profilowanie dróg gruntowych w Gminie Andrzejewo ”

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-01-17 13:37:01 | Data modyfikacji: 2023-01-17 13:38:06.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PROFILOWANIE
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-01-17 13:40:25 | Data modyfikacji: 2023-01-17 13:49:57.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT GRUZ
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-01-17 13:49:34 | Data modyfikacji: 2023-01-17 13:49:57.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT MIESZANKA
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-01-17 13:50:40 | Data modyfikacji: 2023-01-17 13:49:57.
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia p.n. : „Usunięcie
azbestu z terenu Gminy Andrzejewo w 2023 roku."

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-02-13 11:22:33 | Data modyfikacji: 2023-02-13 11:26:49.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT USUNIĘCIE AZBESTU Z
TERENU GMINY ANDRZEJEWO W 2023 R.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-02-20 11:10:31 | Data modyfikacji: 2023-02-20 11:12:46.
Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku -
ustalenie szacunkowej wartości zamówienia pod
nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej
na terenie gminy Andrzejewo"
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-03-09 11:32:29 | Data modyfikacji: 2023-02-20 11:12:46.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej
z terenu gminy Andrzejewo
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-03-29 15:00:01 | Data modyfikacji: 2023-02-20 11:12:46.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ANDRZEJEWO1

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Oświadczenie

ZAŁACZNIK NR 3

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-05-16 14:04:03 | Data modyfikacji: 2023-05-16 14:10:32.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ANDRZEJEWO 1A

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Oświadczenie

ZAŁACZNIK NR 3

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-05-16 14:11:44 | Data modyfikacji: 2023-05-16 14:14:43.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ANDRZEJEWO 2

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Oświadczenie

ZAŁACZNIK NR 3

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-05-16 14:15:35 | Data modyfikacji: 2023-05-16 14:20:04.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ANDRZEJEWO 2A

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Oświadczenie

ZAŁACZNIK NR 3

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-05-16 14:20:46 | Data modyfikacji: 2023-05-16 14:35:00.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZPO271.01.06.2023
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-05-25 10:36:09 | Data modyfikacji: 2023-05-16 14:35:00.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZPO271.01.07.2023
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-05-25 10:36:33 | Data modyfikacji: 2023-05-16 14:35:00.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZPO271.01.08.2023
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-05-25 10:36:56 | Data modyfikacji: 2023-05-16 14:35:00.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZPO271.01.09.2023
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-05-25 10:37:17 | Data modyfikacji: 2023-05-16 14:35:00.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „Przeprowadzenie
rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej nr 735/2,
obręb Andrzejewo, z działką nr 744, obręb
Andrzejewo”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Oświadczenie

ZAŁACZNIK NR 3

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-06-16 12:52:58 | Data modyfikacji: 2023-06-16 12:57:10.
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia p.n. : „„Wykonanie
„ekspertyzy/opinii” przez biegłego ”.

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-07-13 14:50:33 | Data modyfikacji: 2023-07-13 14:53:24.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „Sporządzanie i
dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży
szkolnej z terenu gminy Andrzejewo”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Opis przedmiotu zamówienia

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-07-18 15:19:06 | Data modyfikacji: 2023-07-19 13:41:59.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-07-25 13:45:35 | Data modyfikacji: 2023-07-19 13:41:59.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZPO.271.01.13.2023

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Andrzejewo do Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego w Długoborzu

zaproszenie do składania ofert

oferta

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2023-08-16 12:36:56 | Data modyfikacji: 2023-07-19 13:41:59.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZPO.271.01.14.2023

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-08-24 09:19:01 | Data modyfikacji: 2023-08-24 09:22:23.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na zadanie p.n.: „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Andrzejewo w 2023 r.” .

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-09-05 08:27:18 | Data modyfikacji: 2023-08-24 09:22:23.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień
których wartość jest mniejsza niż 130000
złotych (netto) (informacja o zamiarze udzielenia
zamówienia)zimowe odśnieżanie dróg i ulic
położonych na terenie gminy Andrzejewo.

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Umowa

wykaz dróg

wykaz sprzętu

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-10-16 13:47:10 | Data modyfikacji: 2023-10-16 14:19:22.
Data wprowadzenia: 2023-10-16 13:47:10
Data modyfikacji: 2023-10-16 14:19:22
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl