>  2023

2023

Uchwała Nr 3.j./295/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
2 lutego 2023 roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-06-20 12:01:54.
Uchwała Nr 3.l./299/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
2 lutego 2023 roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-06-20 12:02:32 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:22:29.
Uchwała Nr 3.e./306/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
26 kwietnia 2023 r. w
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-06-20 12:07:00 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec I kw. 2023
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-08-25 09:38:25 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec I kw. 2023
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-08-25 09:39:59 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego od początku
roku do dnia 31 marca 2023 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-08-25 09:42:12 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 marca roku
2023.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-08-25 09:42:57 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 31 marca 2023 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-08-25 09:43:56 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec II kw. 2023
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-08-25 12:30:25 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec II kw. 2023
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-08-25 12:32:03 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego od początku
roku do dnia 30 czerwca 2023 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-08-25 12:33:52 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2023.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-08-25 12:35:28 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-08-25 12:36:37 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 30 września 2023 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-28 14:38:28 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 września roku
2023.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-28 14:40:01 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec III kw. 2023
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-28 14:41:02 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego od początku
roku do dnia 30 września 2023 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-28 14:42:45 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec III kw. 2023
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-28 14:44:14 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-21 12:54:02 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku
2023.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-21 13:03:16 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec IV kw. 2023
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-21 13:07:03 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego od początku
roku do dnia 31 grudnia 2023 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-21 13:07:56 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów
podatkowych gminy okres sprawozdawczy od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-21 13:09:09 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
RB-ST sprawozdanie o stanie środków na
rachunkach bankowych jednostki samorządu
terytorialnego na koniec 2023r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-21 13:11:44 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE
ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na
koniec 2023 roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-21 13:12:37 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec IV kw. 2023
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-21 13:13:17 | Data modyfikacji: 2023-06-26 09:21:25.
Data wprowadzenia: 2024-03-21 13:13:17
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl