Wybory Samorządowe 2024

Wybory Samorządowe 2024

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r.  Zarządzenie Wojewodzy Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Wopjewództwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-01-15 11:36:34 | Data modyfikacji: 2024-01-15 11:46:27.

Postanowienie nr 10/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-01-15 11:53:09 | Data modyfikacji: 2024-01-15 11:46:27.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 Stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewodztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-01 10:12:43 | Data modyfikacji: 2024-01-15 11:46:27.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 30 stycznia 2024 r. 

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-02 07:58:51 | Data modyfikacji: 2024-01-15 11:46:27.

Uchwała nr 25/2024 Państwowej Komisj Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatow na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Wzór zgłoszenia do Gminnej Komisji Wyborczej 2024

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-02 08:03:02 | Data modyfikacji: 2024-02-02 08:05:53.

Uchwała nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na czlonków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji w tym trybu przeprowadzenia losowabnia, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Wzór zgłoszenia do Obwodowej Komisji Wyborczej 2024

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-02 08:36:35 | Data modyfikacji: 2024-02-02 08:39:25.

Zazrządzenie Nr 383/2023 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Andrzejewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-02 08:43:11 | Data modyfikacji: 2024-02-02 08:39:25.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2024 roku o okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-07 11:17:21 | Data modyfikacji: 2024-02-09 11:40:10.

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-09 11:30:41 | Data modyfikacji: 2024-02-09 11:34:57.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-09 11:32:19 | Data modyfikacji: 2024-02-09 11:35:52.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-29 12:23:37 | Data modyfikacji: 2024-02-29 12:25:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 marca 2024 r. o numerach oraz granichach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, powiatow i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i przezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 
OBWIESZCZENIE z dnia 1 marca 2024 r..pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-05 08:03:38 | Data modyfikacji: 2024-02-29 12:25:53.

Informacja o publicznym losowaniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-11 14:53:20 | Data modyfikacji: 2024-02-29 12:25:53.

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie losowania

 
Wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-12 13:13:11 | Data modyfikacji: 2024-02-29 12:25:53.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-14 11:46:01 | Data modyfikacji: 2024-02-29 12:25:53.

Obwieszczenie Gminnej komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Andrzejewo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-15 15:16:40 | Data modyfikacji: 2024-03-15 15:35:19.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wybranych do Rady Gminy Andrzejewo z zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-15 15:34:07 | Data modyfikacji: 2024-03-15 15:35:19.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Andrzejewo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-15 15:37:11 | Data modyfikacji: 2024-03-15 15:35:19.

Postanowienie Nr 194/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-20 07:48:42 | Data modyfikacji: 2024-03-20 07:59:15.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-04 13:47:09 | Data modyfikacji: 2024-03-20 07:59:15.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z
dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do
rad na obszarze województwa mazowieckiego
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-10 12:52:48 | Data modyfikacji: 2024-03-20 07:59:15.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z
dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do
rad na obszarze województwa mazowieckiego
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-10 12:54:14 | Data modyfikacji: 2024-03-20 07:59:15.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z
dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa mazowieckiego
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-10 12:55:39 | Data modyfikacji: 2024-03-20 07:59:15.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z
dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa mazowieckiego
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-10 12:56:58 | Data modyfikacji: 2024-03-20 07:59:15.
Data wprowadzenia: 2024-04-10 12:56:58
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl