>  2024 r.

2024 r.

Zarządzenie Nr 379/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego  Urzędu Gminy w Andrzejewie na 2024 rok

 
Zarządzenie 379.2024.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 10:23:08 | Data modyfikacji: 2024-03-07 09:15:38.

Zarządzenie Nr 380/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 10:24:18 | Data modyfikacji: 2024-03-07 09:15:38.

Zarządzenie Nr 381/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-07 09:11:56 | Data modyfikacji: 2024-03-07 09:15:38.

Zarządzenie Nr 382/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2024 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-07 09:14:18 | Data modyfikacji: 2024-03-07 09:15:38.

Zarządzenie Nr 383/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-07 09:16:21 | Data modyfikacji: 2024-03-07 09:15:38.

Zarządzenie Nr 384/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 lutego 2024 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-07 09:18:02 | Data modyfikacji: 2024-04-03 15:14:37.

Zarządzenie Nr 385/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2024 r.

 
Więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-03-07 09:18:41 | Data modyfikacji: 2024-03-27 14:42:21.

Zarządzenie Nr 386/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-04 14:10:02 | Data modyfikacji: 2024-04-05 07:53:22.

Zarządzenie Nr 387/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi 80/1, położonych w obrębie miejscowości Żelazy Brokowo w drodze bezprzetargowej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-04 14:10:14 | Data modyfikacji: 2024-04-05 07:57:52.

Zarządzenie Nr 388/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-04 14:10:18 | Data modyfikacji: 2024-04-05 08:01:18.

Zarządzenie Nr 389/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-05 08:03:37 | Data modyfikacji: 2024-04-05 08:01:18.

Zarządzenie Nr 390/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia stawek za wynajem pomieszczeń szkolnych na cele realizacji "Projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Mazowsza"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-05 08:04:06 | Data modyfikacji: 2024-04-23 14:00:01.

Zarządzenie Nr 391/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-23 14:01:19 | Data modyfikacji: 2024-04-23 14:00:01.

Zarządzenie Nr 392/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-23 14:02:05 | Data modyfikacji: 2024-04-23 14:00:01.

Zarządzenie Nr 393/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-23 14:04:05 | Data modyfikacji: 2024-04-23 14:00:01.

Zarządzenie Nr 394/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-23 14:04:30 | Data modyfikacji: 2024-04-23 14:00:01.

Zarządzenie Nr 395/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-23 14:04:54 | Data modyfikacji: 2024-04-23 14:00:01.

Zarządzenie Nr 396/2024 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Andrzejewomiejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-23 14:07:22 | Data modyfikacji: 2024-04-23 14:00:01.
Data wprowadzenia: 2024-04-23 14:07:22
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl