> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie

Godziny pracy Ośrodka:


od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 - 1530

tel/fax: (86) 27 – 17 – 120

e – mail: gops@andrzejewo.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie
jest jednostką budżetową gminy Andrzejewo,
powołany Uchwałą Nr 41/XII/90 Gminnej Rady Narodowej w Andrzejewie z dnia 30 kwietnia 1990 roku

 
Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432)
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r., poz. 2220, 2354)
 4. Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r., poz. 554 z późn. zm.)
 5. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r., poz. 2134 z późn. zm.)
 6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 62, 1000)
 7. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.)
 8. Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z dnia 4 listopada 2016 roku (Dz. U. z 2016r., poz. 1860)
 9. Ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 1544 z późn. zm.)
 10. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 1457 z późn. zm.)
 11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018r., poz. 1061)

 

Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Andrzejewo

Obszarem działalności Ośrodka jest teren gminy Andrzejewo

Zadania Ośrodka:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
 2. Praca socjalna.
 3. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 5. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
 6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 7. Realizowanie projektów.
 

Opublikowane przez: Robert Kaniecki | Autor: Robert Kaniecki | Data wprowadzenia: 2011-04-08 18:01:55 | Data modyfikacji: 2019-03-08 08:09:00.

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.


Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.


Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!


Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.


Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.


Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.


Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.


Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.


Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.


Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.


Więcej informacji o spisie na stronie target='_blank'>https://spisrolny.gov.pl/

 

Opublikowane przez: Robert Kaniecki | Autor: Robert Kaniecki | Data wprowadzenia: 2020-08-07 10:03:37 | Data modyfikacji: 2019-03-08 08:09:00.

Zobacz:
 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Andrzejewo w latach 2011 - 2015  .  Oferty pracy .  Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie .  Uchwały dotyczące GOPS w Andrzejewie .  Zarządzenia Kierownika GOPS w Andrzejewie .  Świadczenia Rodzinne .  Fundusz Alimentacyjny .  Projekt - EFS .  OZPS .  Ogłoszenia .   Sprawozdania finansowe jednostkowe 2020 r. .  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego . 
Data wprowadzenia: 2020-08-07 10:03:37
Autor: Robert Kaniecki
Opublikowane przez: Robert Kaniecki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl