> 2009 r.

2009 r.

Uchwała Nr XXX/109/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc udzieloną w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 09:29:37 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:12:51.
Uchwała Nr XXX/108/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 09:35:57 | Data modyfikacji: 2010-11-05 11:21:19.
Uchwała Nr XXX/107/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIX/102/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrzejewo.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 09:38:50 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:13:44.
Uchwała Nr XXX/106/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 09:41:47 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:14:05.
Uchwała Nr XXX/105/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 09:49:47 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:18:33.
Uchwała Nr XXX/104/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrzejewo na 2010 rok.  
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 09:52:38 | Data modyfikacji: 2010-02-02 12:08:34.
Uchwała Nr XXIX/103/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok.    
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 10:02:01 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:19:14.
Uchwała Nr XXIX/102/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrzejewo.   
102-09.pdf

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 10:05:13 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:19:32.
Uchwała Nr XXIX/101/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 10:07:56 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:19:54.
Uchwała Nr XXVIII/100/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków związanych z budową parkingu.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 10:22:48 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:20:17.
Uchwała Nr XXVIII/99/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Andrzejewo na lata 2009-2014"  
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 10:24:33 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:20:56.
Uchwała Nr XXVIII/98/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 10:26:35 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:21:16.
Uchwała Nr XXVIII/97/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 10:27:35 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:21:48.
Uchwała Nr XXVII/95/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków zawiązanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Zaręby Bolędy.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 10:46:59 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:22:16.
Uchwała Nr XXVII/94/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Żelazy Brokowo.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 10:56:17 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:22:40.
Uchwała Nr XXVII/93/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi powiatowej Zaręby Warchoły - Rosochate - Wysokie Maz.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 10:58:23 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:23:01.
Uchwała Nr XXVII/92/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet radnym i sołtysom.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 11:01:40 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:23:20.
Uchwała Nr XXVII/91/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Droga nr 2619W/23737 Zaręby Warchoły - Rosochate - Wysokie Maz.".  
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 11:05:05 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:23:45.
Uchwała Nr XXVII/90/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 11:06:12 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:24:17.
Uchwała Nr XXVII/89/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2009 roku w sprawie udzielenia w 2010 r. pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 11:08:30 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:24:39.
Uchwała Nr XXVI/88/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Andrzejewo, oraz zasad ich używania.  
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 11:10:00 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:25:01.
Uchwała Nr XXVI/87/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 11:11:50 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:25:28.
Uchwała Nr XXV/86/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2010 roku.  
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 11:13:35 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:25:58.
Uchwała Nr XXV/85/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 11:20:57 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:26:51.
Uchwała Nr XXIV/84/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.  
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 11:22:39 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:27:13.
Uchwała Nr XXIV/83/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 11:23:51 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:27:41.
Uchwała Nr XXIV/82/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedłożonych przez zebranie wiejskie.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 11:25:24 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:28:15.
Uchwała Nr XXIII/81/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przez zebranie wiejskie.   
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 09:00:27 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:28:54.
Uchwała Nr XXIII/80/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo.    
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 09:04:19 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:29:35.
Uchwała Nr XXIII/79/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.  
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 09:05:46 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:30:54.
Uchwała Nr XXIII/78/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.  
pobierz plik

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 09:06:24 | Data modyfikacji: 2010-02-02 09:31:31.
Data wprowadzenia: 2010-02-02 09:06:24
Data modyfikacji: 2010-02-02 09:31:31
Opublikowane przez: Ewa Sołowińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl