Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.andrzejewo.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2023-03-17 14:51:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Plany zamówień publicznych

Aneta Majewska
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-09 12:03
Plan zamówień publicznych na
  więcej >
2023-03-17 14:49:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Plany zamówień publicznych

Aneta Majewska
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-17 14:49
Plan zamówień publicznych na
Dodano plan zamówienń nr 3.pdf  więcej >
2023-03-17 13:44:30

Dodanie informacji do działu:
2023 r.

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-17 13:44
Uchwała Nr XXXVII/256/2023 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8
luty 2023 r. w sprawie powołania  Skarbnika Gminy  więcej >
2023-03-17 13:43:17

Dodanie informacji do działu:
2023 r.

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-17 13:43
Uchwała Nr XXXVII/255/2023 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8
luty 2023 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy  więcej >
2023-03-17 13:41:42

Dodanie informacji do działu:
2023 r.

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-17 13:41
Uchwała Nr XXXVII/254/2023 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8
luty 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr
przebiegu pojazdu, uwzglednianej pr  więcej >
2023-03-17 13:39:45

Aktualizacja informacji w dziale:
2023 r.

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-17 13:38
Uchwała Nr XXXVII/253/2023 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8
luty 2023 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu
pPrzeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  więcej >
2023-03-17 13:38:30

Dodanie informacji do działu:
2023 r.

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-17 13:38
Uchwała Nr XXXVII/253/2023 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8
luty 2023 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu
pPrzeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  więcej >
2023-03-17 13:34:49

Dodanie informacji do działu:
2023 r.

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-17 13:34
Uchwała Nr XXXVII/252/2023 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8
luty 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do korzysta  więcej >
2023-03-17 13:27:24

Dodanie informacji do działu:
2023 r.

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-17 13:27
Uchwała Nr XXXVII/251/2023 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8
luty 2023 r. w sprawie górnych stawek opłat za
usługi w zakresie odbierania o  więcej >
2023-03-17 13:20:59

Dodanie informacji do działu:
2023 r.

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-17 13:20
Uchwała Nr XXXVII/250/2023 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8
luty 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu
trzymania czystości i porządkuna  więcej >
2023-03-17 13:16:37

Aktualizacja informacji w dziale:
2023 r.

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-17 13:15
Uchwała Nr XXXVII/249/2023 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8
luty 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023  więcej >
2023-03-17 13:15:28

Dodanie informacji do działu:
2023 r.

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-17 13:15
Uchwała Nr XXXVII/249/2023 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8
luty 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023  więcej >
2023-03-17 13:12:52

Aktualizacja informacji w dziale:
2023 r.

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-17 13:06
Uchwała Nr XXXVII/248/2023 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8
luty 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy and  więcej >
2023-03-17 13:06:10

Dodanie informacji do działu:
2023 r.

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-17 13:06
Uchwała Nr XXXVII/248/2023 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8
luty 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy and  więcej >
2023-03-15 07:52:19

Dodanie informacji do działu:
2023 r.

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-15 07:52
Zarządzenie Nr 326/2023 Wójta Gminy Andrzejewo z
dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2023  więcej >
2023-03-09 11:32:29

Dodanie informacji do działu:
2023 r.

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-09 11:32
Zapytanie ofertowe w celu roze
  więcej >
2023-03-08 12:46:58

Dodanie informacji do działu:
2022

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-08 12:46
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o
  więcej >
2023-03-08 12:45:41

Dodanie informacji do działu:
2022

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-08 12:45
RB-UZ Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANI
  więcej >
2023-03-08 12:43:42

Dodanie informacji do działu:
2022

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-08 12:43
RB-ST sprawozdanie o stanie ś
  więcej >
2023-03-08 12:38:27

Dodanie informacji do działu:
2022

Jacek Kosowski
Informację dodano do Biuletynu 2023-03-08 12:38
Rb-PDP sprawozdanie z wykonani
  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 9068
następne >     100>>     300>>